Vores nye webshop

Veröffentlicht: 4. März 2024

Velkommen til EpokeModellers® Webshop

Udgivet: 03. marts 2024

Velkommen til EpokeModellers® Webshop.

EpokeModeller® er et varemærke, der er oprettet i 1993, og blev officielt registret varemærke 2009

Varemærket anvendes af Messe Handel i/s, som er et firma grundlagt, af varemærkets ejer i forbindelse med virksomhedsomdannelse i 2014.

Størstedelen af vores produkter er egenproduktion af miniaturemodeller, byggesæt til huse til modeljernbaner, Primært H0(1:87), en smule N og TT, samt modelbiler i 1:87 (H0), samt værktøj og div materialer til modelbygning

På webshoppen betjener vi følgende lande:

Danmark, Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Luxembourg, Sverige, Tyskland og Østrig

Selvfølgelig ønsker vi at betjene alle kunder, men på grund af forskellige lovkrav, herunder skat, moms, fragt og toldgebyrer i forbindelse med eksport til andre dele af verden, bliver vi nødt til at håndtere sådanne ordrer manuelt.

Vi kan kontaktes på Info@epokemodeller.dk

English;

EpokeModeller® is a trademark created in 1993 and became officially registered trademark 2009

The trademark is used by Messe Handel i/s, which is a company founded by the owner of the trademark in connection with a company transformation in 2014.

The majority of our products are our own production of miniature models, building kits for houses for model railways, primarily H0 (1:87), a little N and TT, as well as model cars in 1:87 (H0), as well as modelling tools and various materials for model building

On the webshop we serve the following countries:

Denmark, Belgium, Finland, France, the Netherlands, Luxembourg, Sweden, Germany and Austria

Of course, we want to serve all customers, but due to various legal requirements, including tax, VAT, freight and customs fees associated with exporting to other parts of the world, we will have to handle such orders manually.

We can be contacted at Info@epokemodeller.dk

 

EpokeModeller® ist eine 1993 gegründete Marke und wurde 2009 offiziell als Marke eingetragen

Die Marke wird von der Messe Handel i/s genutzt, einem vom Inhaber der Marke im Rahmen einer Firmenumwandlung im Jahr 2014 gegründeten Unternehmen.

Der Großteil unserer Produkte besteht aus eigener Produktion von Miniaturmodellen, Hausbaukästen für die Modelleisenbahn, vorwiegend H0 (1:87), ein wenig N und TT, sowie Modellautos auch in 1:87 (H0). Dazu Modellbau Werkzeuge und verschiedene Materialien für den Modellbau

Im Webshop beliefern wir folgende Länder:

Dänemark, Belgien, Finnland, Frankreich, die Niederlande, Luxemburg, Schweden, Deutschland und Österreich

Natürlich möchten wir alle Kunden bedienen, aber aufgrund verschiedener gesetzlicher Anforderungen, einschließlich Steuern, Mehrwertsteuer, Fracht- und Zollgebühren, die mit dem Export in andere Teile der Welt verbunden sind, müssen wir solche Bestellungen manuell bearbeiten.

Wir können unter Info@epokemodeller.dk kontaktiert werden

 

Website af wp-hjemmeside.dk, hostet hos Internet 123